کارگاه تخصصی " الزامات و رویکردهای امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء" برگزار می گردد

کارگاه تخصصی " الزامات و رویکردهای امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء" در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می گردد.

طبق گزارش روابط عمومی پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء کارگاه تخصصی تحت عنوان " الزامات و رویکردهای امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء" به منظور تشریح ماژول‌ها و ارائه طرح معماري امنيتي جهت رفع چالش‌‌هاي امنيتي اينترنت اشياء و معرفی اصول استراتژيك امنيتي، تشريح نقش و جايگاه سازمان‌ها و نهادها در سياست‌گذاري‌هاي قانوني و اجرايي اينترنت اشياء و ارتباط آن‌ها با یکدیگر در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۷ به صورت رایگان از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن آمفی تئاتر قدیم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد. لذا از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه تخصصی در زمان مقرر حضور بهم رسانند. شرکت برای عموم آزاد است.