جدول زمان بندی برگزاری کارگاه های تخصصی

به گزارش روابط عمومی پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء جدول زمان بندی برگزاری کارگاه های تخصصی اعلام شد ... 

توجه توجه:

هیچ یک از این کارگاه ها نیاز به ثبت نام ندارد و به صورت رایگان برگزار می گردد .... شرکت برای عموم آزاد است ....